Allmänna villkor för paketresor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären. Arrangör för resorna är Maxli Travel Group AB, organisationsnummer 556713-0728, med säte i Malmö.

Sverige: Läs mer om "Allmänna och särskilda villkor för paketresor" här >>

Norge: Les mer om "Alminnelige vilkår for pakkereiser" her >>

Skriv ut
Send link med e-post
Dele på Facebook
Dele på Twitter