Skip to main content

Allmänna villkor för paketresor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären. Arrangör för resorna är Maxli Travel Group AB, organisationsnummer 556713-0728, med säte i Malmö.

Sverige: Läs mer om "Allmänna och särskilda villkor för paketresor" här >>

Norge: Les mer om "Alminnelige vilkår for pakkereiser" her >>

Kontakt oss
Adresse:
Scandorama
Box 4012
SE-203 11 Malmö