Alminnelige vilkår for pakkereiser

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet (FO).
Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer.
Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie-departementets forskrifter til loven, (”Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Scandoramas spesielle villkår er angitt i kursiv tekst.

Les mer om "Alminnelige vilkår for pakkereiser" her >>

Skriv ut
Send link med e-post
Dele på Facebook
Dele på Twitter