Alminnelige vilkår for pakkereiser

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie-departementets forskrifter til loven, (”Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. Scandoramas spesielle villkår er angitt i kursiv tekst

Les mer om "Alminnelige vilkår for pakkereiser" her >>

Skriv ut
Send link med e-post
Dele på Facebook
Dele på Twitter